Οργάνωση & Διοίκηση

  • Επιθεώρηση / νηολόγηση διαγραφή.
  • Οργάνωση ρυμουλκήσεων / ναυαγιαιρέσων και κάθε είδους έκτακτης ανάγκης.
  • Ασφάλιση.
  • Έλεγχος / παρακολούθηση ναυτιλιακών εγγράφων.
  • Οργάνωση / παρακολούθηση κλεισιμάτων ναύλων (booking plan).
  • Οργάνωση / μεταφορά / παράδοση / εκπροσώπηση σε άλλες βάσεις.
  • Τακτική ενημέρωση τεχνικής και οικονομικής εξέλιξης.