Δείγματα Δουλειάς

Στην ενότητα αυτή σας παραθέτουμε δείγματα εργασίας τα οποία θεωρούνται ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία απο οτι έχουμε καταφέρει σε προηγούμενα έργα. Οι ερευνητές θεωρούν οτι οι παρελθούσες επιδόσεις είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης της μελλοντικής επιτυχίας.