Πληροφορίες

Η ενότητα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύπτει βασικές ανάγκες πληροφόρησης όλων των τεχνικών προδιαγραφών, τεχνικών ναυτιλιακών λεπτομερειών, ενημερωτικών φυλλαδίων ασφαλείας, νόμων / κανονισμών / κοιν.ΦΕΚ, ισολογισμών, συστατικών επιστολών καθώς και κάθε είδους εργαλείων ορθής ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται στον τομέα των τουριστικών επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.

Για τον λόγο αυτό -προς ενημέρωση σας- οι εν λόγω υπο ενότητες αναβαθμίζονται συνεχώς.