Θαλάσσιος χώρος (προβλήτα)

  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας / διόρθωση / ρύθμιση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών μηχανημάτων.
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας / διόρθωση / ρύθμιση μηχανών θαλάσσης.
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας / διόρθωση / ρύθμιση υδραυλικών και αποχετευτικών συστημάτων.
  • Καθαρισμός / απολυμανση / γυάλισμα / περιποίηση.
  • Παράδοση / παραλαβή (check in / check out).
  • Οργάνωση / τοποθέτηση ναυτιλιακών αντικειμένων (inventory list).