Τελευταία Νέα 01/2021 - ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, σοφότερη μέσα στην πανδημία !

Μαθήματα προσαρμοστικότητας, ευελιξίας και ψηφιακού μετασχηματισμού πήρε η ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ από την πανδημία, που ανέτρεψε εν μία νυκτί τα δεδομένα της σε όλα τα επίπεδα.
Μέσα από τη δυσάρεστη αυτή εμπειρία, μάθαμε να λειτουργούμε με ψηφιακό τρόπο, ανέφερε ο κ. Άγγελος Δ. Μοσχοβέλης, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, σημειώνοντας πως οι κινήσεις που μας υπαγόρευσε ο κορωνοϊός στο πεδίο αυτό ήταν μια σειρά πρωτοβουλιών με ψηφιακό χαρακτήρα, όπως πλατφόρμες παραλαβής - παράδοσης των σκαφών που δημιουργήθηκαν για να παραμένουν, τόσο οι πελάτες όσο και οι τεχνικοί μας, ασφαλείς κατά την εν θέματι διαδικασία αλλά και ενέργειες για να διατηρηθεί «ζεστή» η επαφή με όλους αυτούς που ήθελαν να επισκεφτούν με ασφάλεια τη χώρα, ώστε να μην χαθούν σχέσεις που είχαν χτιστεί.
Είχαμε φτιάξει ένα στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας, με πολλαπλές δράσεις και ενέργειες. Με την πανδημία, το σκεπτικό μας ήταν να σώσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει και να προκρίνουμε αυτό που λειτουργεί, να ψηφιοποιήσουμε ό,τι μπορεί να ψηφιοποιηθεί, να προετοιμαστούμε για να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας και να κρατήσουμε στενή σχέση τόσο με τους ιδιοκτήτες όσο (και) με τους πελάτες μας» σημείωσε ο κ. Χαράλαμπος Νικολουζάκης, αρμόδιος τεχνικής διαχείρισης της εταιρείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις κινήσεις προετοιμασίας και εξωστρέφειας πριν και κατά την διάρκεια της πανδημίας, η ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ συνέβαλε στην δημιουργία μίας γενικότερης εικόνας της χώρας ως ασφαλούς προορισμού και ως αξιόπιστου εταίρου στον οποίο μπορεί κανείς να βασιστεί.