Τελευταία Νέα 03/2020 - Covid - 19 - Ανακοίνωση / Μέτρα προστασίας

Σε ένα περιβάλλον όπου η Ελληνική Κοινωνία βιώνει για πρώτη φορά, αυτό που απαιτείται από όλους μας είναι η αλληλεγγύη και η ατομική υπευθυνότητα. 

Η ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΚΑΦΩΝ Ε.Π.Ε. έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων της,  αλλά και την αδιάλειπτη προσφορά υπηρεσιών στους πελάτες της, προχώρησε έγκαιρα στη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19.

Η Εταιρία είναι πάντα δίπλα στους εργαζόμενους της και στις οικογένειές τους, με συνεχή ενημέρωση και λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης όπως: συχνή απολύμανση των χώρων εργασίας, αναστολή όλων των επαγγελματικών ταξιδιών, περιορισμό πολυπληθών συγκεντρώσεων, ευέλικτο ωράριο, προστασία των ευπαθών ομάδων της, καθοδήγηση στον τομέα της προσωπικής υγιεινής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις υποδείξεις του Ε.Ο.Δ.Υ. 

Όσο η κρίση αυτή κλιμακώνεται, η ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ με συνέπεια και ευθύνη θα φροντίζει να ανταποκρίνεται άμεσα με μια ισχυρή πολιτική προστασίας. 

Σκοπός των προληπτικών μέτρων της Εταιρίας είναι τόσο η προστασία των εργαζομένων και της κοινωνίας, όσο και η απρόσκοπτη λειτουργία της, προκειμένου να συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαχείριση πιθανών περιστατικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ , Τηλ: 210 5212000)

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ):

https://eody.gov.gr/