Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων μεθόδων διάλυσης, ανακύκλωσης και ανάκτησης απορριμμάτων.

Η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων μεθόδων ανακύκλωσης και ανάκτησης απορριμμάτων έχει μεγάλη σημασία για την εταιρία μας.

Το ειδικό τμήμα διάλυσης και τεχνικού διαχωρισμού (βάση ΚΥΑ 69728) & ανακύκλωσης παρέχει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών για τον διαχωρισμό, την αποθήκευση και ανακύκλωση απορριμμάτων με κριτήρια επιλογής ενεργειών που έχουν εγκριθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.